s
About Us

 

โครงการดังกล่าวนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2557 ถึง 31 มี.ค. 2560 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานการจัดสร้างอาคารฯ และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานการก่อสร้าง ทั้งนี้ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ยังได้เมตตาไปเป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคี จากคณะศรัทธาญาติธรรม บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในทุกภาคทั่วประเทศไทย เพื่อนำปัจจัยไปสมทบสร้างอาคาร และเครื่องมือแพทย์ฯ หลวงพ่อกัณหาปรารภว่า “… ทำเพียงเล็กน้อย ก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่…” และ “…การสร้างโรงพยาบาล เป็นมหาทาน เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่ทุกชาติ ทุกศาสนา… มันมีบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่…”

     เพื่อร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึงกว่า 1,300 ล้านบาท

         ถึงแม้จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาเงินจากหลากหลายช่องทาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ยังขาดเงินอยู่อีกถึง 400 ล้านบาท

         จึงขอเชิญชวนพวกเราทุกคน ที่มีกำลังพอที่จะเสียสละทรัพย์ในการทำบุญด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดมหาราช ตัวนี้ โดยวางเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านตัว เพื่อให้ได้เงิน 200 ล้านบาท

         ด้วยกิจกรรมง่ายๆ เพียงแค่ท่าน 1 คน ทำบุญด้วยการซื้อเสื้อ 1 ตัว และแนะนำเพื่อนที่ท่านรู้จักเพียงแค่ 2 คน ที่สามารถร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้ ให้เข้าร่วมโครงการนี้ ก็จะเกิดการร่วมเป็นสะพานบุญต่อเนื่องกันไป

สั่งซื้อได้ที่ ตัวละ 359 บาท  (ทาง lazada ร่วมทำบุญโดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น)  สั่งเสื้อคลิ๊กนี่นี่เลย

และพวกเราทุกคนมาร่วมกัน Countdown ไปด้วยกัน โดยจะสิ้นสุดกิจกรรมนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สมัครวิ่งการกุศลได้ที่ http://www.formaharat.org/
ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยชีวิตคนจากอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
         โดยร่วมสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การบริจาคนี้ขอใบอนุโมทนาหักภาษีได้ บริจาคได้ที่ กองทุนหลวงพ่อกัณหา เพื่อสมทบสร้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบเงินจากโครงการ 109 ปี 109 ล้าน เพื่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 21,280,000 บาท
รายละเอียดเกี่ยวกับ งานวิ่ง 109 MAHARAT RUN FOR LIFE
ร่วมกันตรวจสอบ พิจารณาเส้นทาง การวิ่ง ในงาน 109 MAHARAT RUN FOR LIFE

Facebook